Miharu Nara 奈良未遥, Ex-Taishu 2018 No.11 (EX大衆 2018年11月号)

 Miharu Nara 奈良未遥, Ex-Taishu 2018 No.11 (EX大衆 2018年11月号)