Yuki Yoda 与田祐希, UTB 2019.02 vol.264 (アップトゥボーイ 2019年2月号)

 Yuki Yoda 与田祐希, UTB 2019.02 vol.264 (アップトゥボーイ 2019年2月号)