Yuno Ohara 大原優乃, Shonen Champion 2019 No.10 (少年チャンピオン 2019年10号)

 Yuno Ohara 大原優乃, Shonen Champion 2019 No.10 (少年チャンピオン 2019年10号)