Mio Tomonaga 朝長美桜, Manga Action 2018 No.03 (漫画アクション 2018年3号)

 Mio Tomonaga 朝長美桜, Manga Action 2018 No.03 (漫画アクション 2018年3号)