Yuki Yoda 与田祐希, ENTAME 2019.06 (月刊エンタメ 2019年6月号)

Yuki Yoda 与田祐希, ENTAME 2019.06 (月刊エンタメ 2019年6月号)