Asuka Saito 齋藤飛鳥, Shonen Magazine 2019 No.36-37 (少年マガジン 2019年36-37号)

Asuka Saito 齋藤飛鳥, Shonen Magazine 2019 No.36-37 (少年マガジン 2019年36-37号)