Yuki Yoda 与田祐希, Shonen Magazine 2020 No.02-03 (少年マガジン 2020年2-3号)

Yuki Yoda 与田祐希, Shonen Magazine 2020 No.02-03 (少年マガジン 2020年2-3号)