Yuki Yoda 与田祐希, Shonen Sunday 2020 No.11 (少年サンデー 2020年11号)

Yuki Yoda 与田祐希, Shonen Sunday 2020 No.11 (少年サンデー 2020年11号)