Fuka Koshiba 小芝風花, Shukan Bunshun 2020.06.18 (週刊文春 2020年6月18日号)

Fuka Koshiba 小芝風花, Shukan Bunshun 2020.06.18 (週刊文春 2020年6月18日号)